Za przyjęciem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego zagłosowali w czwartek wieczorem posłowie PiS, Koalicji Polskiej, Polski2050. Od głosu w tej sprawie wstrzymali się niemal wszyscy posłowie KO.

Chodzi o zmiany w Kpa, zgodnie z którymi po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Za tą nowelizacją głosowało w czwartek 309 posłów, nikt nie był przeciw, 120 osób wstrzymało się od głosu. 227 posłów PiS zagłosowało za nowelą, a 5 nie głosowało. Jeden poseł KO był za, 114 innych wstrzymało się od głosu, a 12 nie głosowało. Za nowelą było też 41 posłów Lewicy, dwóch wstrzymało się, a czterech innych nie głosowało. W klubie Koalicji Polskiej za było 20 posłów, czterech nie głosowało.

Pięciu posłów Konfederacji było za nowelą, dwóch się wstrzymało, czterech nie głosowało. Z kolei wszystkich sześcioro posłów klubu Polska 2050 było za. Z koła Kukiz'15 trzech posłów było za, jeden nie głosował.

Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat. 12 maja 2015 r. TK orzekł, że przepis Kpa w obecnym brzmieniu - pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji - jest niekonstytucyjny.

W związku z tym w nowelizacji zapisano, że nie stwierdzałoby się nieważności takiej decyzji, jeśli "od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne". W takiej sytuacji można byłoby jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa. Natomiast, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to w ogóle nie byłoby wszczynane postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Jeszcze podczas prac nad projektem w tej sprawie amerykański chargé d’affaires Bix Aliu napisał do marszałek Sejmu list w sprawie tego projektu. Przekonywał, że zamknie on drogę Ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj >>>>>

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Sejm przyjął zmianę przepisu nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według noweli, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.