Buda, pytany w Polsat News o proporcje podziału środków dla samorządów w ramach KPO, powiedział, że ustalenia w tej sprawie zostały zmienione.

"55 proc. środków dla samorządów z pożyczek w ramach KPO było zapisane w dokumencie pierwotnym. Te proporcje uległy zmianie" - poinformował polityk. Jak dodał "nie jesteśmy w stanie obecnie powiedzieć, ile teraz samorządy mają obciążenia (w ramach finansowania z KPO, które będą mogły pozyskiwać w ramach części pożyczkowej - PAP)".

Zdaniem Budy pożyczki w ramach KPO będą "bardzo atrakcyjne".

Reklama

Wiceminister przypomniał, że do 2023 r. Polska ma czas wnioskować o całość środków z części pożyczkowej.

Według wcześniejszych deklaracji MFiPR samorządy województw będą włączone we wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy w dwóch komponentach: "Odporność i konkurencyjność gospodarki" oraz "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności".

Samorządy, według resortu, mają być zaangażowane we wdrażanie inwestycji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa, takich jak turystyka, gastronomia czy kultura. Udziałem samorządów ma być także reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i inwestycje związane z systemami oczyszczania ścieków i zaopatrzenia terenów wiejskich w wodę.

Szczegółowy zakres zadań ma być uzgadniany w ramach dalszych prac resortu.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce.

Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową.

Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.