Reklama

Podczas konferencji w KPRM Dworczyk, który jest też pełnomocnikiem rządu ds szczepień, przekazał, że osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały od 10 maja pierwszeństwo w punktach szczepień powszechnych.

Ponad to - jak poinformował - od 10 maja rozpoczną się "szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych tzn. w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej".

"Te wszystkie podmioty będą mogły zamawiać szczepienia tak jak niegdyś DPS-y, kiedy rozpoczynaliśmy program szczepień, tak te podmioty będą mogły zwracać się, czy to do punktu prowadzącego szczepienia, czy to do mobilnych jednostek szczepień, zamawiać szczepienie nie tylko dla swoich podopiecznych, ale również dla opiekunów tych osób oraz wszystkich pracowników takich jednostek" - zaznaczył.

Jak podkreślił Dworczyk, te zamówienia będą przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych priorytetowo traktowane i dla tych wszystkich osób będą zabezpieczone szczepionki.

Reklama

Szef KPRM mówił także o zaangażowaniu mobilnych jednostek szczepień, czyli o ratownikach medycznych, pielęgniarkach czy położnych, którzy będą indywidualnie wykonywać szczepienia.

Zgłaszają się takie osoby za pomocą formularza zawieszonego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, muszą mieć podpisane porozumienie z którymś z punktów szczepień, z tego punktu pobierają określoną liczbę szczepionek i szczepią tych pacjentów, z którymi się umówią na szczepienie - sami sobie ustalając termin, sami sobie ustalając miejsce, a więc forma niezwykle elastyczna i też umożliwiająca dojazd do osób, które mają ograniczoną mobilność albo do takich punktów, o których mówiłem

- wyliczał.

Poinformował ponadto, że "mobilne jednostki szczepień będą szczepiły wyłącznie szczepionkami jednodawkowymi Johnson&Johnson". "Wierzymy, że uruchomienie tego kanału szczepień pozwoli również na szybsze zaszczepienie osób, które mają ograniczoną mobilność, w tym osób niepełnosprawnych" - podkreślił.

Dworczyk mówił także, że od pierwszej dekady maja do placówek POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) zostaną z Centrum e-Zdrowie przekazane listy osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, ze szczególnym wskazaniem na osoby z niepełnosprawnościami. Jak dodał, do POZ-ów skierowana zostanie prośba, aby również te placówki wykazywały aktywność w przekonywaniu swych podopiecznych do szczepień przeciwko COVID-19.

Szef KPRM zaznaczył, że informacje te zostały zaprezentowane podczas piątkowego spotkania, w którym brali udział: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceszef tego resortu Paweł Wdówik, wiceminister zdrowia Anna Goławska oraz posłowie.

"Umówiliśmy się na kolejne takie spotkanie, żeby podsumować pierwszy tydzień działania tego systemu w połowie maja. Też zobowiązaliśmy się do tego, że przeanalizujemy możliwości włączenia do tego systemu osób nie tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale też pozostałych osób niepełnosprawnych" - zaznaczył Dworczyk.

- Doświadczenia pierwszego kwartału pokazały ze wyodrębnianie grup spowalnia szczepienia – powiedział Dworczak. Niepełnosprawny po zarejestrowaniu się w recepcji może podejść do szczepienia bez konieczności rejestracji online, zamawiania terminów. Uruchomione punkty mobilne ze szczepionkami J&J usprawnią właśnie szczepienia niepełnosprawnych.

Założenia programu szczepień niepełnosprawnych

  • Zwiększenie dostępności i przyspieszenie procesu szczepień dla osób niepełnosprawnych.
  • Zwiększenie dostępności i przyspieszenie procesu szczepień dla osób niepełnosprawnych.
  • Pierwszeństwo szczepień w Punktach Szczepień Powszechnych
  • Realizacja szczepień w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych za pośrednictwem istniejącej sieci punktów szczepień
  • Zaangażowanie Mobilnych Jednostek Szczepień w szczepienia realizowane w domach pacjentów
  • Dostarczanie list niezaszczepionych osób niepełnosprawnych do POZ na potrzeby indywidulanych uzgodnień z pacjentami

Działania zostaną podjęte od 10 maja