Kolegium IPN zarekomendowało dr Karola Nawrockiego, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na stanowisko prezesa IPN - poinformował PAP we wtorek przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. Wojciech Polak.

"Dzisiaj odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na prezesa Instytutu. Zgłosiło się ich pięciu. Po sprawdzeniu przesłanek formalnych zostali poproszeni w dniu dzisiejszym na rozmowę, na posiedzenie Kolegium IPN. I po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po długich obradach Kolegium Instytutu uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Karol Nawrocki, który obecnie pełni funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" - powiedział prof. Polak.

Jak zaznaczył, stwierdzili, że Nawrocki spełnił wszelkie przesłanki merytoryczne. "Przez długie lata pracował w Instytucie Pamięci Narodowej i zna jego specyfikę. Zauważa potrzebę podtrzymania dynamiki działania instytucji przy jednoczesnym uporządkowaniu jej struktury. Jawi się jako świetny menadżer. Widzi potrzebę skoordynowania współpracy pomiędzy IPN a Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Premiera, MSZ, MON, Ministerstwem Kultury. Jako historyk, badacz ma znaczący dorobek naukowy. Decyzję w tej sprawie Kolegium podjęło jednomyślnie" - mówił.

"Przed chwilą wręczyłem pani marszałek Sejmu Elżbiecie Witek dokument o rekomendowaniu dr Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz tę kandydaturę powinien zatwierdzić Sejm i Senat" - dodał przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas wtorkowego publicznego wysłuchania kandydatów na stanowisko prezesa IPN Nawrocki podkreślił, że chciałby mottem swoich działań jako szefa Instytutu uczynić słowa, że "prawda nie obroni się sama". "Do obrony prawdy w kontekście zarówno narodowym, jak i międzynarodowym potrzeba systematycznego, uporządkowanego budowania świadomości historycznej, właśnie w obu tych kontekstach - narodowym i międzynarodowym" - wskazał.

"W moim uznaniu IPN dzisiaj potrzebuje wykorzystania w pełni swojego potencjału, to jest ponad 2 tys. pracowników, w tym skrócenia pewnych procesów decyzyjnych, jasnego podziału kompetencji, także wewnątrz kierownictwa, skalibrowanej i jeszcze raz przemyślanej struktury, jeśli nie na poziomie zmian ustawowych, to na poziomie statutowym" – mówił Nawrocki.

Wśród swoich pierwszych planowanych decyzji jako prezesa IPN wymieniał wówczas powołanie Biura Nowoczesnych Technologii "dedykowanej, wewnętrznej komórki w IPN odpowiedzialnej za stałe śledzenie dokonań naukowych i edukacyjnych Instytutu, ale też śledzenie nowoczesnych technologii i przekładania osiągnięć IPN właśnie na te technologie".

Jego zdaniem jedną z "marek" IPN są poszukiwania polskich bohaterów. "Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN powinno kontynuować misję zarówno w kraju, jak i poza granicami. W mojej wizji mieści się także poszerzenie badań o Azję Środkową – o Kazachstan i Uzbekistan, gdzie życie straciło wielu polskich żołnierzy i cywilów" - zauważył Nawrocki.

"Nie mamy czasu do stracenia jako naród w przygotowaniu do opowieści o polskim szlaku nadziei, wolności w latach 1942-1945. Powinna to być dobrze przygotowana, logiczna opowieść o wkładzie Polski i Polaków w wolną Europę, niestety nie w wolną Rzeczpospolitą. Ta opowieść powinna zakończyć się w 2025 r. tym co wydarzyło się w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 r. – nie wolnością, a zniewoleniem przez system komunistyczny. Takie przygotowania w porozumieniu z MSZ do szerokiej akcji memoratywnej powinny się w moim uznaniu zacząć jak najszybciej" – podkreślił.

Dr Karol Nawrocki jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem nauk humanistycznych. Od 2009 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; w latach 2014-17 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk. Od 2017 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Członek Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu najnowszej historii Polski. Inicjator, konsultant oraz współautor wielu projektów memoratywnych, edukacyjnych i ekspozycyjnych, zaangażowany w działalność społeczną. Wyróżniony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Instytut Pamięci Narodowej to największa w Polsce instytucja naukowo-archiwalna, która zajmuje się historią Polski w latach 1917-90. Jego misją - jak to określono w preambule ustawy o Instytucie - jest zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez naród polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, także pamięci o patriotycznych tradycjach zmagań z nazizmem i komunizmem oraz o czynach obywateli na rzecz niepodległości Polski. IPN ma także obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych, a także działania na rzecz zadośćuczynienia przez polskie państwo wszystkim tym, którzy zostali pokrzywdzeni przez państwo łamiące prawa człowieka.