Sejm w środę po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Posłowie po raz czwarty spróbują wybrać nowego RPO; będą też pracować nad przepisami dot. przeniesienia środków z OFE na indywidualne konta emerytalne oraz nad projektem w sprawie nowego wzoru dowodu osobistego.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili chwilą ciszy zmarłe w ostatnim czasie: posłankę KO Annę Wasilewską oraz wieloletnią posłankę SLD, liderkę lewicy Izabellę Sierakowską.

Wasilewską wspominał szef klubu KO Cezary Tomczyk. Podkreślił, że posłanka KO była szanowana za aktywność oraz dążenie do kompromisu. Mówił, że była blisko ludzi i starała się pomóc każdemu, kto szukał u niej wsparcia.

Wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich posłowie mają zająć się w czwartek. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Kandydaci KO i PSL - prof. Sławomir Patyra oraz Lewicy Piotr Ikonowicz nie uzyskali poparcia większości posłów.

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni; nie uzyskała jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Sejm w środę zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu noweli ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Według zapowiedzi rządu nowe przepisy mają zwiększyć przepustowość i ograniczyć zatory na państwowych autostradach płatnych. Chodzi o przejazd odcinkami Konin-Stryków (autostrada A2) i Wrocław-Sośnica (autostrada A4). Na odcinkach tych wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazd typu „free-flow" (bez konieczności zatrzymywania się na Miejscu Poboru Opłat). Nowy pobór opłaty ma umożliwić likwidację bramek i szlabanów na autostradach. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Posłowie rozpatrzą też projekt ustawy PiS, który uzupełnia przepisy ws. zwalczania terroryzmu, a także odnoszącym się m.in. do procedur karnych w okresie pandemii.

Sejm będzie debatował nad projektem noweli, który dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m. in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego.

W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, który ma dostosować przepisy krajowe do rozporządzenia PE; zobowiązuje ono państwa członkowskie m.in. do wprowadzenia do dowodów odcisków palców. Ich pobieranie będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Zgodnie z projektem, każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według projektu, w wypadku decyzji o przeniesieniu środków na IKE pobrana zostanie opłata w wysokości 15 proc. wartości środków na rachunku OFE.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na organizację zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Zmiany te zapisano w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Posłowie rozpatrzą też projekt ustawy, który zakłada powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy, który zakłada rozwój Społecznych Agencji Najmu (SAN) i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z "Mieszkania na start".