Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Zdrowia o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników handlu - poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika MŚP.

W piśmie do Ministra Zdrowia Rzecznik MŚP Adam Abramowicz podkreślił, że pracownicy sektora handlu ze względu na specyfikę pracy mają codziennie kontakt z setkami klientów, przez co są bardziej narażeni na zakażenie wirusem COVID-19.

"Zaszczepienie pracowników sektora handlu jest niezmiernie ważne, aby umożliwić ciągłość funkcjonowania obiektów handlowych. Szybsze uwzględnienie tej grupy w Narodowym Programie Szczepień zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników handlu i klientów, robiących zakupy w obiektach handlowych" – napisał w liście do Ministra Zdrowia Abramowicz.

Rzecznik - jak czytamy - zwrócił się z wnioskiem o przychylenie się do sugestii przedstawicieli organizacji pracodawców sektora handlu, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników handlu. Zdaniem Abramowicza wzrastająca epidemia grozi zwiększoną absencją wśród pracowników, może utrudnić właścicielom zapewnienie koniecznej obsady, służącej do obsługi sklepu.