"To jest konstytucyjne prawo pana prezydenta, w związku z tym my je w 100% szanujemy. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z zapleczem pana prezydenta oraz z samym panem prezydentem, aby omówić te zastrzeżenie, która pan prezydent zgłaszał do tej ustawy. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy spełni również te wymagania, których oczekuje pan prezydent" - powiedział Muller podczas briefingu prasowego.

Jak wskazano, określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis.

Reklama

Wątpliwości prezydenta budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko - nowego działu leśnictwo i łowiectwo.

Kolejną zmianą budzącą wątpliwość, szczególnie, co do czasu wprowadzenia, jest włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej. Jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu.

Według prezydenta, takie zmiany są konieczne, ale sprzeciw budzą dwa aspekty - po pierwsze, czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana; po drugie, jej niepełny, niesystemowy charakter.