Zgodnie z wypracowanym 17 października porozumieniem zobowiązania UE w 2017 r. mają wynieść 157,8 mld euro, czyli o prawie 3 mld euro mniej niż chciał tego Parlament Europejski. Środki na realne płatności mają być na poziomie 134,4 mld euro (o 2 mld euro mniej niż postulowali europosłowie). Ustalone w wyniku długich negocjacji liczby są zbliżone do czerwcowej propozycji Komisji Europejskiej.

"Budżet UE na 2017 r. to przyszłościowy plan. Jest on solidny, skoncentrowany na najważniejszych kwestiach i pokazujący solidarność. Odpowiada na obawy obywateli zajmując się wyzwaniami migracyjnymi, wzmocnieniem bezpieczeństwa, a także pobudzaniem wzrostu gospodarczego i tworzeniem miejsc pracy" - oświadczył w poniedziałkowym komunikacie Rady UE wiceminister finansów sprawującej prezydencję Słowacji Ivan Lesay.

Aby zaradzić kryzysowi migracyjnemu i wzmocnić bezpieczeństwo UE planuje w 2017 r. wzrost zobowiązań na te cele o ponad 11 proc. w porównaniu do obecnego roku. "28" będzie miała do wydania w tym dziale 5,91 mld euro.

Reklama

Środki te pójdą m.in. na wsparcie państw członkowskich w przyjmowaniu rozdzielanych uchodźców, tworzenie centrów recepcyjnych, wsparcie działań integracyjnych, ale także sfinansowanie powrotów tych, którzy nie spełniają wymogów azylowych. Z drugiej strony UE ma wzmacniać ochronę granic, podejmować działania przeciw terroryzmowi oraz przestępstwom i chronić krytyczną infrastrukturę.

Prawie połowa z przyszłorocznej unijnej kasy (74,9 mld euro w zobowiązaniach) ma służyć stymulowaniu wzrostu gospodarczego, tworzeniu miejsc pracy oraz zwiększaniu konkurencyjności. Dla przykładu: 21,3 mld euro pójdzie na program finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, Erasmus +, program służący konkurencyjności przedsiębiorstw COSME czy inicjatywę infrastrukturalną Łącząc Europę. Wzrost w tym dziale wynosi 12 proc. w porównaniu do 2016 r.

2,7 mld euro, czyli o 25 proc. więcej niż w tym roku, zabezpieczono dla Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, z którego pochodzą gwarancje na kredyty mające pomóc wygenerować 315 mld euro inwestycji w ciągu trzech lat.

Dodatkowe pieniądze - 500 mln euro - zostaną, tak jak chciał Parlament Europejski, skierowane na wsparcie inicjatywy mającej pomagać młodym odnaleźć się na rynku pracy. Budżet programu wymiany studenckiej oraz praktyk Erasmus + został zwiększony o 19 proc. - do 2,1 mld euro.

Ogromna część unijnego budżetu, bo 53,59 mld euro, zostanie skierowana na wspieranie wyrównywania poziomu gospodarczego państw unijnych i regionów poprzez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. W części dotyczącej polityki spójności w UE przewiduje on w przyszłym roku tąpnięcie, jeśli chodzi o płatności. Na ten cel zarezerwowano 37 mld euro, czyli o ponad 11 proc. mniej niż w obecnym roku. Nie wynika to jednak ze zmniejszenia nakładów na ważną dla Polski politykę kohezyjną, ale z wolnego rozkręcania się projektów i tym samym mniejszej liczby faktur do opłacenia.

Inny duży dział wydatków to środki dla rolników, dla których zarezerwowano w przyszłym roku 42,6 mld euro. Uzgodniono też wynoszące 500 mln euro wsparcie dla borykających się z kryzysem producentów mleka oraz wieprzowiny. Program ich wsparcia na tę kwotę został ogłoszony jeszcze w wakacje.

Ostateczne zatwierdzenie budżetu przez Parlament Europejski ma nastąpić 1 grudnia.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)