Wniosek o podjęcie inicjatywy został przyjęty przez aklamację. Przedstawicielem wnioskodawców w dalszych pracach nad projektem będzie przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka Stanisław Piotrowicz (PiS).

Wiceszefowa komisji sprawiedliwości Małgorzata Wassermann (PiS) poinformowała, że z prośbą o rozważenia podjęcia tej inicjatywy zgłosił się do komisji marszałek Sejmu Marek Kuchciński po tym, jak zwrócił się do niego w tej sprawie specjalny wysłannik Komisji Europejskiej ds. promowania wolności religii lub przekonań poza UE Jan Figel. Dodała, że w lutym rezolucję potępiającą mordy dokonywane przez ISIS przyjął Parlament Europejski.

Projekt uchwały zaproponowany przez komisje opiera się na podobnych dokumentach wypracowanych wcześniej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i PE. Sejm Przewiduje m.in. potępienie "agresywnej ekstremistycznej ideologii" tzw. Państwa Islamskiego, systematycznych i powszechnych ataków przeciwko ludności cywilnej, naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym te popełniane na tle religijnym lub etnicznym, oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego.

Reklama

Zgodnie z przedstawioną propozycją Sejm ma też przyłączyć się do stanowiska przyjętego wcześniej przez PE, wzywając do poszanowania praw "wszystkich mniejszości religijnych i etnicznych zamieszkujących w Iraku i w Syrii" - m.in. prawa do dalszego przebywania na terenach zwyczajowo zamieszkałych przez nich w przeszłości oraz do pełnego i swobodnego praktykowania swoich religii.

W projekcie wyrażono zaniepokojenie "drastycznym zmniejszeniem" wspólnot chrześcijańskich z terenów Bliskiego Wschodu oraz potępienie "wszelkie takie interpretacje przesłania islamu, które torują drogę do brutalnej, okrutnej, totalitarnej, opresyjnej i ekspansywnej ideologii legitymizującej eksterminację Chrześcijan i innych mniejszości". Uchwała ma zawierać apel m.in. do "liderów muzułmańskich na całym świecie", wzywający do "pełnego potępienia okrucieństw popełnianych przez tzw. ISIS/Daisz wobec Chrześcijan, Jazydów i innych rdzennych mniejszości religijnych".

W imieniu MSZ poparcie dla propozycji uchwały sejmowej wyraziła wiceszefowa resortu Joanna Wronecka, podkreślając na posiedzeniu połączonych komisji, że inicjatywa "wpisuje się w założenia polskiej polityki zagranicznej i stanowisko, które reprezentujemy na forum międzynarodowym, a także dwustronnie". "Obowiązkiem nas, wspólnoty międzynarodowej, a tutaj, w tym przypadku Polski, jest wyrażenie naszej opinii" - dodała.

Wiceminister pozytywnie oceniła w szczególności fakt, że zaproponowane przez komisje brzmienie uchwały mówi "o wszystkich mniejszościach religijnych bez względu na to, jakie jest ich wyznanie, poglądy, a zatem ma tym bardziej uniwersalny charakter". Zaznaczyła jednocześnie, że "ofiarami padali przede wszystkim chrześcijanie", których populacja w Iraku spadła z ok. 1,5 mln do ok. 200-250 tys. (PAP)