Zwiększenie budżetu dla kultury, który po raz pierwszy przekroczy 1 proc. budżetu państwa, podwyżki dla archiwistów, promowanie polskiej historii - m.in. te działania resortu kultury wymienił minister Piotr Gliński, podsumowując roczną pracę resortu.

"Przede wszystkim w mijającym roku udało nam się przygotować znacznie lepszy budżet dla kultury. Po raz pierwszy ten budżet będzie przekraczał 1 proc. budżetu państwa. W 2017 roku wydatki na kulturę wzrosną realnie o 6 proc., czyli o ponad 200 mln zł" - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w czasie wtorkowej konferencji, na której ministrowie rządu Beaty Szydło podsumowali rok swojej pracy.

Zaznaczył, że dzięki tym nakładom będzie mogło "współprowadzić dziewięć nowych, bardzo istotnych w sensie regionalnym, instytucji kultury". Wymienił m.in. Teatr Polski w Warszawie, Teatr Lalek w Bielsku-Białej, zespoły Śląsk i Mazowsze, filharmonie w Szczecinie i Rzeszowie, Teatr Wielki w Łodzi. "To istotnie zwiększy możliwości kreatywne, twórcze tych instytucji" - podkreślił.

Gliński przypomniał też, że w minionym roku prace w resorcie kultury rozpoczęły się od sformułowania misji i celów polityki kulturalnej Polski. "Ta misja to zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej kultury, jako podstawowego składnika polskiej państwowości i wspólnoty politycznej. Chcemy tę misję realizować wraz z obywatelami Rzeczypospolitej, ze środowiskami twórczymi i naukowymi, z organizacjami pozarządowymi, z Kościołami, związkami wyznaniowymi, ale także z odpowiedzialną opozycją polityczną" - zapewnił.

Jak mówił, w ciągu ostatniego roku odmrożone zostały płace dla pracowników państwowych instytucji kultury. "A w roku 2017 będzie kolejna - niewielka, ale jednak zauważalna - podwyżka dla tej najbiedniejszej, znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji bytowej grupy pracowników kultury, czyli dla archiwistów" - zapowiedział.

"Stworzyliśmy w 2016 r., i będziemy kontynuowali to dzieło w przyszłości, nową sieć muzeów, instytucji kultury, które były zaniedbywane w poprzednich latach i które obejmują najróżniejsze, bardzo potrzebne Polsce muzea" - powiedział Gliński, podkreślając, że średnia ilość muzeów na 1000 mieszkańców w Polsce jest znacznie poniżej średniej europejskiej.

Wśród muzeów, prowadzonych lub współprowadzonych przez ministerstwo kultury, Gliński wymienił m.in. Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Regionalne w Wiślicy, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Przypomniał, że resort kultury zamierza także współprowadzić muzea w Treblince i Łambinowicach. "Państwo inwestuje w Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego, dwóch wielkich Polaków, w Świątyni Opatrzności Bożej, Muzeum Sobibór, Muzeum w Radzyminie, które planujemy i wiele innych" - mówił Gliński.

Wśród projektów realizowanych przez MKiDN w ostatnim roku wymienił konkurs ogłoszony przez resort kultury na scenariusz filmu historycznego. Przypominał, że nadesłano ponad 800 propozycji scenariuszowych. "Wybierzemy 5 najlepszych i będziemy chcieli skierować je do produkcji" - zapowiedział wicepremier.

"Bardzo istotne są także (...) działania interwencyjne w ministerstwie. Dzięki interwencji ministerstwa udało się znaleźć siedzibę dla Teatru Żydowskiego, który został pozbawiony swojej siedziby w Warszawie. Uratowaliśmy także losy Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, czy - w tej chwili - przedstawiliśmy propozycję ratującą Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Chcemy, aby powstało - wraz z miastem, ale miasto jeszcze nie odpowiedziało - Centralne Muzeum Techniki" - mówił.

Przypominał, że w ramach polityki historycznej ministerstwo kultury wspierało obchody rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. "Opracowaliśmy także wieloletni program rządowy "Niepodległa". Zakłada on przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów, upamiętniających wydarzenia, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Także poprzez aktywność oddolną, obywatelską, którą będziemy wspierać i pobudzać. Głównym celem tego 5-letniego programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków" - powiedział.

Politykę historyczną rządu resort kultury realizuje także poprzez powoływanie instytucji, jak m.in. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, "którego główne cele to badanie i popularyzacja - także za granicą, poprzez tłumaczenia materiałów źródłowych - wiedzy na temat zbrodni nazistowskich i komunistycznych" - dodał Gliński.

Przypomniał także, że istotnym elementem pracy ministerstwa jest odzyskiwanie obiektów, zrabowanych z polskich muzeów podczas II wojny światowej; w bazie tych dzieł znajduje się ok. 63 tys. obiektów. "Ta działalność to także opracowanie aplikacji mobilnej "ArtSherlock", za pomocą której, za pomocą telefonu, można zidentyfikować zrabowane w Polsce dzieła sztuki" - tłumaczył.

Zapowiedział, że resort przygotowuje dwa wielkie wydarzenia międzynarodowe - stara się o organizację wystawy Expo w Łodzi, przygotowuje też 41. sesję Komitetu Światowego UNESCO w Krakowie. "To sukces Polski, że tak prestiżowa impreza odbędzie się w naszym kraju" - zakończył wicepremier.