Program bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat; zatrzymanie komercjalizacji szpitali; zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej – to, jak mówił we wtorek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, niektóre osiągnięcia w 1. roku pracy resortu pod jego kierownictwem.

Radziwiłł zapewnił, że MZ konsekwentnie realizuje obietnice złożone zarówno w kampanii wyborczej jak i w expose premier Beaty Szydło.

Minister przypomniał, że zgodnie z deklaracjami finansowane są leki dla seniorów. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, mają prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez resort. Wskazał, że na liście jest obecnie 1149 pozycji; są to leki stosowane w wielu chorobach wieku podeszłego.

Radziwiłł podał, że przez pierwsze półtora miesiąca funkcjonowania programu bezpłatnych leków, skorzystało z niego 1,1 mln osób, wydano ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków.

"W efekcie wydatki pacjentów 75 plus na leki refundowane zmniejszą się w przyszłym roku o 65 proc. tj. 564 mln zł w skali roku" – powiedział minister.

Wśród zrealizowanych obietnic Radziwiłł wskazał również zatrzymanie komercjalizacji szpitali. "Nie ma naszej zgody na prywatyzację publicznej służby zdrowia" – podkreślił minister. "Poprzedni rząd próbował urynkowić służbę zdrowia, w której pacjent był raczej pozycją w bilansie, a nie osobą, której trzeba pomóc" – mówił.

Radziwiłł wskazywał także, iż w wyniku prac resortu zwiększyła się dostępność leków. "Na listę leków refundowanych, ogromnym wysiłkiem finansowym wprowadziliśmy 23 nowe substancje czynne, przydatne w leczeniu wielu ciężkich chorób" – powiedział. Minister dodał, że rozpoczęto także refundację kannabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej.

"Codziennie walczymy o lepszy dostęp pacjentów do leków i negocjujemy z firmami możliwe do zaakceptowania warunki finansowe ich kupna dla szpitali i do aptek" – podkreślał.

Minister wymienił wśród osiągnięć również zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej każdemu pacjentowi, także osobom nieubezpieczonym.

Radziwiłł mówił też o wprowadzeniu IOWISZ-a – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, który ma zapewnić przejrzystość opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia. "Blisko 12 mld zł z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 musi zostać spożytkowane we właściwy sposób" – dodał.

Wskazywał na problem niewystarczającej liczby fachowych pracowników służby zdrowia. "Zwiększyliśmy limit przyjęć studentów na kierunek lekarski o 602 miejsca, zapewniając finansowanie ich kształcenia - powiedział. - W drodze na biurko pana prezydenta jest ustawa przywracająca staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów".

Minister zdrowia wymieniał wśród osiągnięć m.in. Narodowy Program Zdrowia na rzecz dłuższego i zdrowszego życia Polaków oraz Program Zdrowia Prokreacyjnego zapewniający działania z zakresu promocji zdrowia prokreacyjnego, diagnostyki i leczenia niepłodności, a także Program Leczenia Stopy Cukrzycowej.

"Wprowadziliśmy nową ustawę antytytoniową. Rozpoczęliśmy wyceny zdrowotnych świadczeń gwarantowanych. Publikujemy mapy potrzeb zdrowotnych. Stworzyliśmy nowe lepsze zasady działania służby krwi. Wprowadziliśmy nowe kryteria oceny tak, by w konkursach na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych ważna była nie tylko cena, ale przede wszystkim ich jakość" – wyliczał Radziwiłł.

Minister wskazywał, że zmienione zostało tzw. rozporządzenie sklepikowe, by - jak mówił - "dzieci mogły w szkołach jeść zdrowo, ale jednocześnie smacznie".

Radziwiłł poinformował też, że od stycznia wprowadzone zostanie powszechne bezpłatne szczepienie dzieci przeciw pneumokokom.

Według ministra przyszły rok będzie rokiem zmian systemowych w służbie zdrowia. "Już w przyszłym roku zadziała sieć szpitali. Będą duże zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Usystematyzujemy też wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, 600-tys. rzeszy ludzi marnie wynagradzanych” – zapowiedział. Wśród zamierzeń wskazał także "rozsądną politykę lekową z prawdziwego zdarzenia".

"Od 1 stycznia 2018 r. zniknie NFZ i powstanie Urząd Zdrowia Publicznego. Wtedy rozpocznie funkcjonowanie nowa narodowa służba zdrowia" - podkreślił Radziwiłł.