Publikacja orzeczeń TK jest obowiązkiem konstytucyjnym rządu i podlega niezwłocznemu wykonaniu przez premiera - powiedziała Barbara Dolniak (Nowoczesna) na zorganizowanej w sobotę w Sejmie konferencji.

Posłanki Nowoczesnej Barbara Dolniak i Katarzyna Lubnauer odniosły się do opinii Komisji Weneckiej ws. Trybunału Konstytucyjnego. "Komisja Wenecka potwierdza obowiązek rządu publikacji orzeczeń TK. Z resztą, proszę Państwa, ten obowiązek wynika wprost z Konstytucji, z jej art. 190. (...) Konstytucja nie przewiduje żadnego wyjątku od treści tego przepisu" - powiedziała Barbara Dolniak.

Wicemarszałek zaznaczyła również, że należy pamiętać zarówno o publikacji treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jak i ich realizacji wskazując, że do dnia dzisiejszego nie doszło do wykonania wyroku TK z 3 grudnia 2015 roku, zgodnie z którym TK potwierdził wybór 3 sędziów za zgodny z prawem. "Prezydent do dzisiaj nie przyjął ślubowania tych trzech sędziów, mimo że wyroki TK są ostateczne i powszechnie obowiązujące" - powiedziała.

Dolniak przypomniała również fakt, że to przedstawiciel większości rządzącej (minister spraw zagranicznych Witold Waszyczkowski) zwrócił się do Komisji Weneckiej z wnioskiem o wydanie opinii, określając komisję jako gremium profesjonalne i obiektywne. "Czyżby w przypadku, kiedy ta opinia nie jest korzystna, nie jest dobra dla rządu, przestali oni już być profesjonalni i obiektywni?" - dodała.

"Stanowisko rządu jest po prostu kuriozalne". "Idea, że ponieważ był to projekt poselski, dlatego rząd umywa ręce i odsyła z powrotem do parlamentu jest po prostu śmieszna. Zwróćmy uwagę, że PiS uchwaliło ten projekt swoimi głosami, mimo sprzeciwu opozycji, mimo walki przeciwko łamaniu prawa i przyjęciu ustawy, która od razu było wiadomo, że jest niekonstytucyjna. To PiS zdecydowało się na tą ustawę" - powiedziała Lubnauer.

Lubnauer dodała, że opozycji pozostaje tylko jedno wyjście - protestowanie, nawet na ulicach. "Dzisiaj o godz. 12 wszyscy widzimy się pod TK. Żądamy od PiS realizowania wyroków TK, żądamy od PiS publikacji wyroku z 9 marca. Nie możemy się zgodzić na łamanie prawa, nie możemy się zgodzić na to, żeby Polska nie była demokratycznym państwem. My chcemy być dumni z Polski".

O opinię do Komisji Weneckiej wystąpił w grudniu szef MSZ Witold Waszczykowski. W lutym w Polsce przebywała delegacja KW, aby sprawozdawcy mogli ją przygotować.