Przywrócono ruch kolejowy linii Warszawa - Radom. Około południa w pobliżu torów w Piasecznie znaleziono niewybuchy w okresu II wojny światowej.

Niewybuchy to bomby lotnicze. Znaleziono je w odległości około 20 metrów od torów. Dlatego na czas akcji saperów wstrzymano ruch kolejowy. Pociągi na linii Warszawa - Radom jeździły objazdami. Zorganizowano też komunikację zastępczą.

Po wywiezieniu bomb przez saperów, pociągi jeżdżą według rozkładu.