Większość Polaków jest przeciwna przyjmowaniu jakichkolwiek uchodźców. Tak wynika z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej.

Przeciwko przyjmowaniu uchodźców opowiedziało się, podobnie jak przed miesiącem, 53 procent respondentów. Udzielenie im schronienia w Polsce akceptuje 41 procent badanych, z tym, że zdecydowana większość z nich (37 procent ogółu) tylko do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą. Jedynie 4 procent ankietowanych jest za przyjmowaniem uchodźców i pozwoleniem im na zamieszkanie w Polsce.

CBOS zapytał również o stosunek do uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. 30 procent badanych akceptuje przyjęcie choćby części z nich, tak jak w poprzednim miesiącu. Sprzeciwia się temu 63 procent respondentów, co jest spadkiem o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania.

Inaczej te proporcje wyglądają w przypadku uchodźców z Ukrainy. 61 procent badanych uważa, że Polska powinna udzielić im schronienia, 31 procent respondentów jest przeciwnego zdania.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-14 stycznia 2016 roku na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.