Kardynał Stanisław Dziwisz otrzymał najwyższe węgierskie odznaczenie państwowe przyznawane cudzoziemcom. Uroczystość nadania Wielkiego Krzyża Orderu zasługi Węgier odbyła się w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. Odznaczenie wręczył metropolicie krakowskiemu minister zasobów ludzkich w rządzie Węgier - Zoltan Balog.

„Życie księdza kardynała uważamy za pełne ofiary. Dziękujemy za służbę kardynała na rzecz Europy i całego chrześcijaństwa. Dziękujemy, ze Eminencja nadal pracuje, aby chrześcijaństwo i Kościół nie były czymś z historii, ale by były żywe i były przyszłością tego kontynentu. Dziękujemy, że ksiądz kardynał pracuje, aby Europejczycy powrócili do swoich chrześcijańskich korzeni” - mówił w laudacji węgierski minister. Dodał, że Polacy zawsze mogą liczyć na Węgrów, tak jak Węgrzy zawsze liczą na Polaków. "Kiedy Polska czy Węgry są atakowane, to tak naprawdę nie są atakowane poszczególne decyzje narodów, ale nasze fundamenty" - podkreślał Zoltan Balog.

Kardynał Dziwisz dziękował władzom Węgier za przyznanie odznaczenia. Podkreślił, że przyjmuje order jako „wyraz wspólnej troski o zachowanie wartości moralnych, jakie znajdują się u fundamentów naszych narodów i całej cywilizacji europejskiej". Zaznaczył, że są to wartości wypływające z wiary chrześcijańskiej, na których od stuleci budowana jest Europa.
Metropolita krakowski podkreślał wspólne historyczne korzenie Polski i Węgier. Przypomniał między innymi dynastie: Piastów, Andegawenów i Jagiellonów. Zaznaczał, że obecnie oba kraje łączy wspólna troska o chrześcijańskie wartości Europy. „Dziś jeszcze wyraźniej widzimy nasz wspólny wysiłek budowania bardziej ludzkiej i bardziej szczęśliwej przyszłości Europy. Z uznaniem odnoszę się do tej troski, która łączy Węgry i Polskę, o wartości będące podstawą tożsamości chrześcijańskiej Węgier i Europy. Jesteśmy złączeni w wysiłkach, ponieważ również Kościół w Polsce i instytucje państwowe odczuwają ten sam obowiązek. Troska o zdrową rodzinę i młodzież jest naszą wspólną sprawą i najlepszym wkładem w dobro wspólne Europy” - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz.


Wielki Krzyż Orderu zasługi Węgier to wyraz uznania Węgrów dla roli metropolity krakowskiego w Kościele katolickim i jego świadectwa życia. Węgrzy chcą też w ten sposób podziękować kardynałowi Dziwiszowi za umacnianie więzi pomiędzy Stolicą Apostolską i ich ojczyzną oraz za pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II.
Jak poinformował IAR Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, odznaczenie zostało przyznane także za umacnianie zaufania oraz serdecznych i bliskich kontaktów między Polską i Węgrami, a także między Kościołami katolickimi w Polsce i na Węgrzech.