„Do sporów o wybór sędziów TK podchodzimy na zasadzie ‘nie nasz cyrk, nie nasze małpy’, ale w tym galimatiasie prawnym pojawiają się różne interpretacje. Jedna z nich dowodzi, że zarówno wybór dokonany przez PO i PSL jak PiS były nielegalne – sędziów zgłaszała bowiem wyłącznie grupa posłów, a nie grupa posłów i prezydium Sejmu” – mówi gość Kontrwywiadu RMF FM wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz’15. Prezydent przed Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej? „Daleko nam do nawalanki PO-Nowoczesna-PiS.

Nie uczestniczymy w wojenkach partyjnych. Chcemy naprawiać instytucje państwa” – odpowiada gość Kontrwywiadu. „Najlepiej byłoby napisać całkiem nową konstytucję, bo dokument byłby spójny, a nie byłby zgniłym kompromisem, jak ten z 1997 roku. Dziś złożymy projekt powołania nadzwyczajnej komisji do napisania nowej konstytucji” – zapowiada polityk. Co zmienić w konstytucji? „Relacje między władzami. Kuriozalne jest to, że mamy dwuwładzę wykonawczą – prezydenta i premiera” – odpowiada wicemarszałek. „Mieliśmy spór o krzesło, teraz jest spór o Trybunał. On też jest związany z niejasnymi relacjami między władzą sądowniczą a ustawodawczą” – uważa gość RMF FM. Jego zdaniem „trzeba nadać właściwą rangę Trybunałowi Konstytucyjnemu”.

„Zgłosiliśmy projekt podwyższający większość konieczną do wyboru sędziów do 2/3. Chcielibyśmy dążyć do kultury politycznej Niemiec, gdzie właśnie tak są wybierane autorytety” – uważa Tyszka. Obniżenie wieku emerytalnego? „Jesteśmy za, bo zostały tu pogwałcone prawa nabyte” – mówi Stanisław Tyszka. 500 zł na dziecko? Temu projektowi, który jest, mówimy NIE, gdyby PiS zmodyfikowało propozycję, że odejmujemy od składek ZUS i zastanawiamy się tam, gdzie nie ma czego odejmować - w przypadku najbiedniejszych - to wtedy możemy rozważać poparcie” – komentuje wicemarszałek.