Zgodnie z porozumieniem zawartym z Państwami członkowskimi Parlament Europejski przyjął budżet Unii na przyszły rok. Zobowiązania wyniosą 155 miliardów euro, zaś środki na płatności blisko 144 miliardy.

Planowane wydatki mają być wyższe niż początkowo zakładano, ale niższe niż chciał Parlament Europejski. Spełniony został natomiast główny postulat Parlamentu - zwiększenie puli pieniędzy na kryzys migracyjny. Na ten cel zapewniono niemal 4 mld euro. Dodatkowe kwoty przeznaczone zostały też na badania i rozwój.

W sumie przewidziano na ten cel ponad 9,5 miliarda euro. Będą też środki na program wymiany studentów Erasmus oraz miliard euro na rzecz zatrudnienia młodzieży. Zdaniem posłów Jana Olbrychta PO iZbigniewa Kuźmiuka PiS, fundusze, z których najwięcej korzysta Polska, nie zostały zagrożone. Uzyskane porozumienie jest dobrym kompromisem. Przyszłoroczny budżet zapewni też 500 mln euro dla rolników w odpowiedzi na kryzys sektora mlecznego.