Poprawa na rynku mleka i wieprzowiny, szukanie nowych rynków zbytu oraz konsolidacja agencji rolnych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił najważniejsze zadania podległego sobie resortu.

Minister zapowiedział, że będzie poszerzał kontakty międzynarodowe, by polscy producenci mieli do dyspozycji nowe rynki zbytu. Krzysztof Jurgiel podkreślił że najbardziej zaawansowane są w tej chwili rozmowy z Chinami. Zaznaczył, że w tym zakresie konieczna jest współpraca z ministerstwem gospodarki, w którego rękach leży promocja gospodarcza. Natomiast resort rolnictwa przygotowuje odpowiednie certyfikaty dla produktów. Dzięki nim można takie wyroby sprzedawać w innych krajach.

Minister zapowiedział również wprowadzenie od maja przyszłego roku moratorium na sprzedaż gruntów rolnych. Do tego czasu będzie ona wygaszana. Do transakcji dojdzie tylko w takich przypadkach, gdy odstąpienie od umów wiązało by się z odszkodowaniami ze strony skarbu państwa. Krzysztof Jurgiel zapowiedział również, że sprzedaż gruntów na cele inwestycyjne, dla samorządów zostanie utrzymana. Minister zaznaczył, że resort będzie dążył do tego, by do sprzedaży gruntów w takich przypadkach dochodziło po cenach rynkowych.

Zdaniem ministra moratorium na sprzedaż ziemi ukróci praktyki spekulacyjne. Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że preferowana będzie wieloletnia dzierżawa ziemi. Minister odniósł się również do zamiaru konsolidacji agencji rolnych. Nie wykluczył, że niektóre z nich mogą być połączone.