Papież Franciszek skrytykował ideę elitarnego szkolnictwa i niskie zarobki nauczycieli w publicznej oświacie. Mówił o tym do uczestników światowego zjazdu nauczycieli, zorganizowanego przez watykańską kongregację wychowania katolickiego, na której czele stał do wiosny tego roku Polak, kardynał Zenon Grocholewski.

Franciszek wyraził ubolewanie z powodu zerwania - jak to nazwał - paktu wychowawczego pomiędzy państwem i szkołą. Wyrazem tego są również niskie zarobki nauczycieli. Wśród źle opłacanych pracowników - zauważył - są wychowawcy. O czym to świadczy? - pytał papież.

O tym, że państwo nie jest zainteresowane, gdyby było - dodał - wyglądałoby to inaczej. Papież skrytykował selektywny i elitarny charakter szkolnictwa, do którego mają dostęp najzamożniejsi.

Na zakończenie spotkania Franciszek publicznie podziękował kardynałowi Grocholewskiemu za pasję, z jaką przez 15 lat kierował watykańskim ministerstwem oświaty.