Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wysłała też do Warszawy jedno upomnienie. Bruksela opublikowała decyzje o naruszeniach unijnego prawa przez państwa członkowskie. Pozew dotyczy braku Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Komisja zdecydowała się na pozew, bo Polska mimo upomnień, nie stworzyła elektronicznego rejestru przedsiębiorstw transportu drogowego i nie połączyła go z rejestrami pozostałych, unijnych krajów. Termin upłynął wraz końcem grudnia 2012 roku. W kwietniu Bruksela ponaglała Warszawę, dziś skierowała pozew.

Natomiast jeśli chodzi o upomnienia, to jedno dotyczy niewdrożonego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Europejski system został stworzony, by ujednolić procedury w całej Unii i wyeliminować biurokratyczne wymogi. Jedno urządzenie pokładowe wystarczy, by kierowcy ciężarówek zapłacili za przejazd, a specjalny system rozlicza opłaty w całej Unii. Komisja zażądała od Polski wyjaśnień, dlaczego system nie został wdrożony.

Drugie upomnienie dotyczy niewdrożonej w pełni dyrektywy wodnej. Nakłada ona na unijne kraje obowiązek ochrony i poprawy stanu wszystkich wód. W tym przypadku Komisja również dała Polsce 2 miesiące na przysłanie wyjaśnień.

Reklama

Jeśli Warszawa zignoruje upomnienie, lub odpowiedź będzie niewystarczająca, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości.