Chodzi zarówno o fundusze na walkę z kryzysem migracyjnym, jak i możliwości przyjęcia łącznie 160 tysięcy migrantów, przebywających obecnie we Włoszech i w Grecji. Tak wynika z raportu przedstawionego przez Komisję Europejską.

Na razie w ramach unijnego mechanizmu rozmieszczono 86 uchodźców. Część z nich trafiła do Finlandii, a druga część do Szwecji. W 14 krajach członkowskich przygotowano łącznie ponad 1370 miejsc dla migrantów - ale to wciąż zdecydowanie za mało. Polska - jak wynika z raportu Komisji - na razie utworzyła jedynie krajowy punkt kontaktowy, w ramach współpracy administracyjnej z innymi państwami i agencjami. Nie złożyła za to żadnych deklaracji dotyczących miejsc dla migrantów, powołania oficerów łącznikowych we Włoszech i w Grecji czy możliwości wysłania ekspertów i strażników granicznych do pomocy unijnym agencjom.

FRONTEX na przykład potrzebuje ponad 740 pracowników, podczas gdy kraje członkowskie na razie zadeklarowały wysłanie 353 osób. Wiele państw członkowskich nie spieszy się z pomocą dla Chorwacji, Serbii i Słowenii, które zmagają się z dużym napływem uchodźców i potrzebują m.in. sprzętu medycznego, koców, namiotów, ubrań czy łóżek. Na razie wsparcie w tym zakresie zaoferowało 8 krajów Unii.

Problem jest także z pieniędzmi. Wciąż brakuje ponad 2 miliardów euro na pomoc uchodźcom - z czego najwięcej na specjalny fundusz dla Afryki - co źle wygląda zwłaszcza przed zbliżającym się spotkaniem przywódców państw unijnych i afrykańskich na Malcie w połowie listopada.

Najszybciej państwa członkowskie zmobilizowały się do wsparcia organizacji zajmujących się migrantami, dla których zadeklarowano prawie 440 z zapowiadanych łącznie 500 milionów euro. Polska już na początku obiecała na ten cel 2 miliony euro. Połowa z tej sumy ma być przeznaczona na wsparcie działań Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, a druga połowa - na Światowy Program Żywnościowy. Najwięcej - w ramach tej puli- zadeklarowały Wielka Brytania - 137 milionów i Niemcy - 100 milionów euro.

- Liczby, jakie przedstawiliśmy dotyczą kwot potwierdzonych pisemnie przez państwa członkowskie, niektóre z nich już zostały wpłacone, inne jeszcze nie - powiedziała rzeczniczka Komisji Natasha Bertaud.

Do konkretnych działań w walce z kryzysem migracyjnym państwa członkowskie zobowiązały się we wrześniu.