Separatyści z Doniecka wyganiają Lekarzy bez Granic. Międzynarodowa organizacja otrzymała od władz samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej zakaz przebywania na terytoriach kontrolowanych przez prorosyjskich bojówkarzy.

W piśmie skierowanym do misji Lekarzy bez Granic władze separatystycznej republiki informują organizację o cofnięciu akredytacji na niesienie pomocy w Donbasie. W tej samej decyzji mowa jest o zakazie prowadzenia działalności na terenach kontrolowanych przez separatystów.
Szef misji Lekarzy bez Granic Bart Jansen wyraził głębokie zaniepokojenie decyzją separatystów. Jak powiedział, spowoduje ona, że tysiące osób pozostawionych zostanie bez niezbędnej pomocy medycznej.
Organizacja Lekarzy bez Granic informuje, że od początku konfliktu w Donbasie dostarczyła lekarstwa i sprzęt medyczny 170 szpitalom i przychodniom na wschodniej Ukrainie. Ponadto Lekarze bez Granic pomogli w przeprowadzeniu kilkudziesięciu tysięcy badań lekarskich dzięki 40 mobilnym punktom medycznym.