Instytut Pamięci Narodowej zatwierdził wnioski 30 osób starających się o status działacza opozycji antykomunistycznej. Mogą one liczyć na pomoc finansową państwa w wysokości 400 złotych miesięcznie.

W pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wnioski złożyło 507 osób. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Warszawie (125), w Gdańsku (48) ) i Katowicach (46). Najmniej wniosków (osiem) jest w Kielcach. Na razie zweryfikowano 30 podań.

Ustawa daje możliwość niesienia pomocy tym osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej należy do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie ma być przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe.

Decyzja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie jest konieczna do uzyskania potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, jeśli wnioskodawcy nadano już Krzyż Wolności i Solidarności.