Po apelu papieża Franciszka, by parafie całej Europy udzieliły gościny uchodźcom, struktury Kościoła we Włoszech zgłaszają swoją gotowość.

Prym chcą wieść dwie parafie watykańskie, które mają już gotowy plan realizacji pragnienia Franciszka. Kościół we Włoszech trzyma się oferty wysuniętej przez przewodniczącego episkopatu kardynała Angelo Bagnasco, który mówił o gotowości przyjęcia przez ponad 27 tysięcy parafii 108 tysięcy osób. Zapału nie ostudziła wypowiedź chaldejskiego biskupa Aleppo w Syrii, który nie chce namawiać ludzi do ucieczki ani kusić obietnicą nowego życia w innych krajach.

Tymczasem obie watykańskie parafie, jak twierdzą - za namową samego papieża, zdecydowały się zakwaterować dwie rodziny w mieszkaniach należących do Stolicy Apostolskiej, ale już na terytorium Włoch. Będą to osoby, które niedawno wylądowały na śródziemnomorskiej wyspie Lampedusa. Czeka już na nie nie tylko dach nad głową, ale także praca.