Większość Polaków jest przychylnie nastawiona do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi - wynika z badania CBOS.

56 procent ankietowanych stwierdziło, że Polska powinna przyjmować uchodźców. Jednak zdecydowana większość z tej grupy wybrała odpowiedź, że tylko do czasu, gdy będą mogli wrócić do krajów, z których pochodzą. Polska nie powinna przyjmować uchodźców według 38 procent badanych. Zdania nie miało 6 procent pytanych.

Nastawienie Polaków do przyjmowania uchodźców w ciągu ostatnich miesięcy znacznie się zmieniło. Odsetek osób chcących przyjmować uchodźców spadł od majowego badania o 16 punktów procentowych, a niechętnych temu wzrósł o 17 punktów.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 17-24 sierpnia, na grupie 1040 osób.

Reklama