Pieniądze na ich utrzymanie to nie problem. Wyzwaniem będzie ich integracja. Bez niej albo szybko uciekną, albo będą prowokować konflikty
Formalnie i oficjalnie w ośrodkach dla cudzoziemców mamy 3136 miejsc. Ale już w 2014 r. Urząd ds. Cudzoziemców przygotował plan na wypadek, gdyby to nie wystarczyło. – Miało to związek z sytuacją na Ukrainie, ale plan może mieć zastosowanie również teraz – przyznaje jeden z urzędników bezpośrednio odpowiedzialny za opiekę nad cudzoziemcami. I zdradza: „Wytypowanych zostało 161 ośrodków dysponujących 27 tys. miejsc”.
Jednak zakwaterowanie dla uchodźców to jedno, a sfinansowanie ich pobytu to drugie. Wydatki na pomoc socjalną dla nich nie stanowią dużej części naszego budżetu. W ostatnich latach wahały się w zakresie 42–57 mln zł. Średnio na utrzymanie cudzoziemca wnioskującego o status uchodźcy wydawano rocznie ok. 16 tys. zł.