W ogłoszonym przez papieża Roku Miłosierdzia kobiety, które dopuściły się aborcji, będą mogły otrzymać rozgrzeszenie od każdego kapłana. Przypomina o tym sam Franciszek w liście na temat tego jubileuszu, który rozpocznie się w całym Kościele katolickim 8 grudnia i potrwa do końca listopada przyszłego roku.

W swym specjalnym liście na temat roku miłosierdzia papież Franciszek wspomina o kobietach, które dokonały aborcji. Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji - napisał. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny - dodał. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. Jednakże - podkreślił papież - przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do spowiedzi.

Dlatego - oświadczył Franciszek - postanowiłem, by mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że kobieta, która przerywa ciążę, podlega ekskomunice. W sakramencie spowiedzi może ją zdjąć biskup lub upoważniony przez niego kapłan.