Ukraina-Polska-pomoc-lekarstwa

Ponad 1000 rodzin uciekinierów z Donbasu będzie się leczyć za polskie pieniądze. Pomoc trafiła do przesiedleńców znajdujących się w Dniepropietrowsku. Dostaną talony na lekarstwa sponsorowane przez nasz kraj.
Łączna suma przeznaczona na zakup lekarstw dla uciekinierów z Donbasu to 230 tysięcy euro. Docelowo programem ma być objętych 1255 rodzin. Dostaną specjalne talony o wartości 1000 hrywien, za które kupią niezbędne lekarstwa, ale też w razie potrzeby - pieluszki, czy też jedzenie dla dzieci. Spis potrzebujących stworzyły władze obwodu dniepropietrowskiego we współpracy z miejscowym Czerwonym Krzyżem. W projekt zaangażowany jest również polski Czerwony Krzyż i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało środki finansowe. Projekt będzie trwał do listopada tego roku. Wczoraj pieniądze na lekarstwa otrzymało pierwszych 20 rodzin uciekinierów z terenów objętych działaniami wojennymi.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ Paweł Buszko, Kijów/sk