Negocjacje w sprawie trzeciego pakietu pomocowego dla Grecji zakończą się fiaskiem - prognozuje niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Gazeta ocenia, że zaproponowane rozwiązanie greckiego problemu jest nierealne.

Komentatorka "Sueddeutsche Zeitung" pisze, że negocjacje na temat nowego pakietu jeszcze na dobre się nie zaczęły, ale już skazane są na porażkę. Świadczy o tym nie tylko opóźniony start rozmów. Jak czytamy, nawet optymiści zdali sobie sprawę z faktu, że warunki postawione Atenom przez wierzycieli są nie do spełnienia. Z jednej strony Grecja musi jeszcze bardziej się zadłużyć i to do poziomu, który dławi jakikolwiek rozwój gospodarczy. Z drugiej strony kraje strefy euro, z Niemcami na czele, odrzucają darowanie Grecji części długu, czego domaga się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tego równania nie da się rozwiązać, a wszystkie strony już to wiedzą. Dlatego - zdaniem komentatora gazety - los rozmów jest przesądzony.