Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko w związku z zabójstwem redaktora Łukasza Masiaka, dziennikarza portalu „Naszamlawa.pl”. W stanowisku Fundacja wezwała organy ścigania do przeprowadzenia skutecznego śledztwa mającego na celu dokładne wyjaśnienie tej zbrodni. – Szczególnie ważne jest ustalenie, czy zabójstwo miało związek z działalnością zawodową dziennikarza – podkreśliła HFPC.

W stanowisku zwrócono uwagę, że praca dziennikarzy wiąże się poruszaniem trudnych i niewygodnych tematów, co powoduje, że dziennikarze stanowią grupę zawodową, która jest szczególnie narażona na ataki. Jednocześnie stworzenie warunków zapewniających dziennikarzom bezpieczeństwo stanowi podstawowy warunek swobodnego przekazywania przez nich informacji oraz skutecznego wypełniania funkcji tzw. „publicznego stróża”.

“Dlatego też, w celu zapewnienia gwarancji swobody wypowiedzi, na państwie ciąży obowiązek ochrony przedstawicieli mediów przed zagrożeniami, ale także przeprowadzenia adekwatnych działań wyjaśniających okoliczności wszelkich skierowanych przeciwko nim aktów przemocy (zob. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Özgür Gündem p. Turcji). Ważne jest zatem, aby każde takie zdarzenie, zwłaszcza mające tragiczne skutki, zostało dokładnie zbadane i wyjaśnione, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności” – czytamy w stanowisku.

Reklama

W swoim piśmie HFPC przywołała także dokumenty organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka, które zawierają szczegółowe standardy prowadzenia skutecznych śledztw w sprawach dotyczących ataków na dziennikarzy. Fundacja zapowiedziała ponadto, że będzie monitorować dalsze działania organów państwa w sprawie zabójstwa redaktora Łukasza Masiaka.