Biskupi katoliccy karani będą za tuszowanie czy bagatelizowanie przypadków pedofilii na terenie swoich diecezji. Papież Franciszek zaakceptował wniosek kardynałów przygotowujących reformy Kurii Rzymskiej. Przez trzy dni obradowali oni w Watykanie

Z postulatem karania biskupów, którzy nie stanęli na wysokości zadania, wystąpiła powołana przed ponad rokiem komisja do spraw ochrony nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych, a konkretnie dwoje jej członków, którzy sami padli ofiarą księży pedofilów. W kwietniu, podczas poprzedniego spotkania rady kardynałów, zagrozili oni opuszczeniem komisji, jeśli nie zostanie spełnione ich żądanie. Kardynałowie zaproponowali powołanie w Kongregacji Nauki Wiary, trybunału dla biskupów, którzy nie ścigali konkretnych przypadków w swoich diecezjach. Propozycja spotkała się z aprobatą papieża Franciszka, który polecił znaleźć środki na funkcjonowanie tego nowego sądu.