Watykan podpisał z Republiką Włoską porozumienie w sprawie współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych. Stała się ona możliwa po radykalnych zmianach, jakie w finansach Stolicy Apostolskiej wprowadził papież Franciszek.

Konwencja uwzględnia najnowsze standardy w dziedzinie wymiany informacji w materii podatkowej, podkreśla komunikat watykański. Pozwoli ona na wywiązanie się z obowiązku podatkowego obywateli włoskich, prowadzących działalność finansową w instytucjach Stolicy Apostolskiej.

Watykan wyjaśnia, że porozumienie nie ma nic wspólnego z umowami zawartymi niedawno przez Włochy ze Szwajcarią, Liechtensteinem i Republiką San Marino, ponieważ po dokonaniu zasadniczych reform nie jest on tzw. rajem podatkowym.

Przypomina się jednocześnie, że na mocy Paktów Laterańskich z 1929 roku, zwolnione są z podatków eksterytorialne nieruchomości Watykanu, jak rzymskie bazyliki oraz papieska rezydencja w Castel Gandolfo pod Rzymem.