Zmalała dziś liczba Polaków stojących na czele centralnych urzędów Watykanu.

Na emeryturę przeszedł wieloletni prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, której podlegają katolickie uczelnie, kardynał Zenon Grocholewski. Kardynał Grocholewski ukończył w październiku 75 lat i zgodnie z przepisami podał się do dymisji. Papież Franciszek przyjął dziś jego rezygnację. Na jego miejsce mianował Włocha, kardynała Giuseppe Versaldiego, który ma 72 lata.

Kardynał Grocholewski pracuje w Watykanie od lat 70. XX wieku, w swej długiej karierze zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk, głównie w kościelnym wymiarze sprawiedliwości. Prefektem był przez siedemnaście lat. W tej chwili na kierowniczych stanowiskach w Kurii Rzymskiej pozostali dwaj Polacy: kardynał Stanisław Ryłko, który jest przewodniczącym rady ds. świeckich i arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący rady duszpasterstwa chorych i pracowników służby zdrowia.