Projekt ustawy o dialogu społecznym uzgodniony - informuje na Twitterze Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Pracodawcy, związkowcy i strona rządowa proponują, by w miejsce Komisji Trójstronnej powstała Rada Dialogu Społecznego. Strony rozmawiały na ten temat od wczoraj w Dobieszkowie pod Łodzią.

Kilka dni temu ekspercki zespół związków zawodowych, organizacji pracodawców i resortu pracy uzgodnił najważniejsze zapisy projektu nowej ustawy. Przedstawiciele wszystkich stron dialogu społecznego spotkali się, by rozwiązać wszystkie kwestie, co do których były rozbieżna zdania.

W środę z szefami organizacji pracodawców i central związkowym oraz ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem spotkał się prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił wówczas, że sprzyja powstaniu nowej ustawy o dialogu społecznym.

W przygotowanych wspólnie rozwiązaniach jest zapis o niezależności Rady, corocznej rotacji na stanowisku przewodniczącego - funkcję tę miałaby pełnić na przemian osoba wskazana przez każdą ze stron dialogu - pracodawców, związki i rząd. Rada miałaby też mieć prawo do przedkładania własnych projektów aktów prawnych, wraz z zobowiązaniem rządu do ich rozpatrzenia oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o interpretację przepisów.