Korupcja, oszustwa asekuracyjne, przestępstwa finansowe – rośnie liczba ciężkich gospodarczych grzechów
Choć z ogólnej statystyki policji może wynikać, że gospodarczych przestępstw jest coraz mniej, to przyjrzenie się danym pokazuje coś zupełnie innego. Spada tylko liczba drobnych i najpowszechniejszych spraw, ale tych najpoważniejszych i najtrudniejszych do rozpracowania jest z roku na rok coraz więcej.
Zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej usłyszał dyrektor jednej z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa Jacek K. Takie same zarzuty postawiono też dyrektorowi tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. Ale największym wstrząsem było to, że łapówki miał przyjmować też prezydent Tarnowa Ryszard Ś. Jest on podejrzany o wzięcie w 2010 r. od przedstawicieli jednej z firm budowlanych 50 tys. zł w zamian za przychylność dla tej firmy przy przetargach na wykonanie robót drogowych.