Aleksander Kwaśniewski wejdzie w skład komitetu wyborczego Europa Plus Twój Ruch. Janusz Palikot będzie szefem sztabu wyborczego przed zaplanowanymi na 25 maja wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z kolei Ryszard Kalisz otworzy listę komitetu w Warszawie. Takie ustalenia zapadły podczas rozmowy Kwaśniewskiego, Palikota i Kalisza.

"Aleksander Kwaśniewski przyjął naszą propozycję objęcia funkcji honorowego przewodniczącego komitetu wyborczego Europa Plus Twój Ruch, tak ta koalicja będzie się nazywała" - oświadczył dziennikarzom Janusz Palikot.

Wczoraj, podczas spotkania trzech polityków w Davos, zapadły też decyzje w sprawie "jedynek" na wszystkich listach Europy Plus do eurowyborów. Ujawnione zostaną 8 lutego. Już teraz wiadomo, że w regionie śląskim na czele listy komitetu będzie widniało nazwisko Kazimierza Kutza.