Rosja musi wypłacić rodzinom czeczeńskim w sumie ponad 900 tysięcy euro. Taki jest werdykt strasburskiego Trybunału Praw Człowieka, który po raz kolejny rozpatrzył skargi złożone przez rodziny z Czeczenii.

Skargę do Trybunały złożyło 27 obywateli rosyjskich mieszkających w Czeczenii, będących najbliższą rodziną siedmiu zamordowanych. Oskarżyli Rosję, że ich synowie, bracia i mężowie, w latach 2001-2005 zatrzymani zostali w nocy i uprowadzeni z domów, przez zamaskowanych żołnierzy rosyjskich oddziałów specjalnych. Od tamtej pory zaginęli bez wieści. Nadal prowadzone przez Moskwę śledztwo nie przyniosło rezultatów.

Trybunał uznał racje skarżących i stwierdził naruszenie przez Moskwę czterech artykułów Europejskiej Konwencji; miedzy innymi prawa do życia i do skutecznego śledztwa. Ponadto Rosja skazana została za przypadki nielegalnego zatrzymania oraz za nieludzkie traktowanie rodzin, które przez lata czekają na wieści o losach najbliższych. Przyznane skarżącym ponad 900 tysięcy euro jest odszkodowaniem za szkody materialne i poniesione straty moralne.