Ulgi podatkowe dla rodziców posyłających dzieci na zajęcia sportowe, zmiany w finansowaniu klubów, możliwość bezpłatnego wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych za publiczne pieniądze - to niektóre zmiany do ustawy o sporcie, proponowane przez SLD.

Zdaniem posła Tomasza Garbowskiego są one konieczne jeśli chcemy, by nasi sportowcy zdobywali więcej medali.

W sumie Sojusz proponuje 26 zmian, zarówno do ustawy o sporcie jak i do ustaw podatkowych. Dotyczą m.in finansowania klubów sportowych. „Chcemy wyeliminować szara strefę, by pieniądze nie przechodziły z ręki do ręki” - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej poseł Garbowski.

Poseł powiedział również, że SLD chce, by największe zmiany dotyczyły prawnych podstaw funkcjonowania klubów i związków sportowych, by polskie związki sportowe mogły się samookreślać, by mogły funkcjonować albo według ustawy o stowarzyszeniach, albo jako spółka akcyjna.

Projekt SLD zakłada też, że związek sportowy, klub czy liga zawodowa będą mogły funkcjonować jako spółdzielnia. „Uważamy , że dwukadencyjność prezesów polskich związków sportowych jest niekorzystna w kontekście funkcjonowania tych samorządnych, samodzielnych instytucji, które tworzą klimat dla rozwoju polskiego sportu” - powiedział Garbowski.

Projekt zmiany ustawy o sporcie wpłynął już do laski marszałkowskiej.