Coraz więcej Polaków jest niezadowolonych z pracy posłów. Z sondażu CBOS wynika, że od września przybyło osób źle oceniających Sejm (wzrost o 6 punktów, do 71 proc.). Nadal też przeważająca grupa badanych (53 proc.) deklaruje rozczarowanie funkcjonowaniem Senatu.

Mniej Polaków dobrze ocenia pracę prezydenta. W stosunku do września liczna osób dobrze oceniających Bronisława Komorowskiego zmalała o 3 punkty (do 63 proc.).

Pomimo, że kilka tygodni po akcji protestacyjnej stosunek do głównych central związkowych stał się bardziej wyrazisty, oceny ich działalności pozostają silnie spolaryzowane i niejednoznaczne. Co trzeci badany (35 proc., od związki zawodowe na pluswrześnia wzrost o 2 punkty) ma dobre zdanie o NSZZ „Solidarność”, a co czwarty (26 proc.) pozytywnie ocenia funkcjonowanie OPZZ. W dalszym ciągu duża część ankietowanych nie ma opinii na ten temat.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-9 października 2013 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama