Związkowcy nie przyszli na obrady Komisji Trójstronnej. Posiedzenie rozpoczęło się po godzinie 11.00. Obecni są strona rządowa oraz przedstawiciele pracodawców.

Komisji przewodniczy minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Tematem posiedzenia jest informacja ministerstwa finansów na temat ustawy budżetowej na przyszły rok. Na obradach komisji obecny jest też minister Jacek Rostowski. Podczas dzisiejszego spotkania nie będzie wypracowane żadne oficjalne stanowisko, gdyż w niepełnym składzie, Komisja nie może podejmować uchwał.

Dialog w Komisji Trójstronnej został zerwany w czerwcu. Związki zawodowe opuściły wówczas obrady w proteście przeciwko uchwaleniu przez Sejm elastycznego czasu pracy.