Centrum Usług Logistycznych Komendy Głównej miało przynieść oszczędności, a jest na skraju bankructwa. Dodatkowo, wewnętrzna kontrola nie zostawiła na nim suchej nitki - pisze "Puls Biznesu".

Podmiot powoływany dwa lata temu miał zmniejszyć koszty zarządzania należącymi do policji ośrodkami wypoczynkowymi, hotelami, stacjami paliw oraz naprawami pojazdów. Jednak audytorzy wytknęli władzom Centrum Usług Logistycznych, że doprowadzili do prawie 6 milionów złotych strat, co stanowi 28 procent przekazanego instytucji kapitału podstawowego - czytamy w gazecie.

Kontrola wykazała, że zła kondycja finansowa policyjnego podmiotu jest wynikiem licznych nieprawidłowości i nieudolnego kierowania.

Jednak szef Komendy Głównej Policji generał Marek Działoszyński nie zamierza likwidować tego ciała. Niewykluczone jednak, że już niedługo zdecyduje o wystawieniu ma sprzedaż niektórych policyjnych ośrodków wypoczynkowych.