Rosyjski sąd rozpatrzy dziś wniosek wokalistki Pussy Riot o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Nadieżda Tołokonnikowa chce wyjść na wolność, aby móc wychowywać nieletnią córkę.

W sierpniu ubiegłego roku Tołokonnikowa i jej dwie koleżanki zostały skazane na 2 lata łagru. Kobiety zaśpiewały w moskiewskiej cerkwi pieśń „Bogarodzico przegoń Putina”. Według rosyjskich komentatorów wokalistka Pussy Riot ma szansę na wcześniejsze opuszczenie kolonii karnej.

Jej obrońcy dysponują pozytywnymi opiniami sąsiadów oraz kierownictwa kolonii karnej. Ponadto znani artyści i redakcje niektórych gazet zaproponowały jej pracę.

Wcześniej o przedterminowe zwolnienie prosiła inna z wokalistek tej grupy Marija Alochina. Jednak jej wniosek został odrzucony. Trzecia z kobiet Jekaterina Samucewicz została skazana na 2 lata łagru, ale w zawieszeniu i przebywa na wolności.