Rząd - wbrew planom - nie zajął się sprawą uboju rytualnego. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów nie zatwierdzono projektu ustawy w tej sprawie. Politycy wrócą do tego na następnym posiedzeniu, za tydzień.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt dopuszcza ubój rytualny bez ogłuszania, zgodny z wymogami religijnymi. Aby stosować tę metodę, potrzebne są zmiany przepisów. Do poprzednich regulacji w tej sprawie zastrzeżenia zgłosił Trybunał Konstytucyjny.

Minister rolnictwa broni biznesu

Ponownego dopuszczenia uboju rytualnego chce minister rolnictwa. Stanisław Kalemba stoi w tej sprawie po stronie przedsiębiorców, dla których każdy dzień zakazu przynosi straty. Polityk argumentuje, że m.in. w przypadku ratowania miejsc pracy w branży motoryzacyjnej zdecydowano się na wiele ustępstw.

Pozwoleniu na ubój rytualny stanowczo sprzeciwiają się obrońcy zwierząt. Mówią, że żaden zysk nie może usprawiedliwiać cierpienia zwierząt.