W Polsce wzrasta przekonanie o dyskryminacji kobiet na rynku pracy - wynika z opublikowanej dziś ankiety Centrum Badania Opinii Społecznej. Coraz więcej jest osób, które uważa, że panie wykonujące ten sam zawód co mężczyźni i mające takie samo wykształcenie mają mniejsze szanse na awans zawodowy (56 procent respondentów).

Blisko 70 procent ankietowanych jest zdania, że kobiety za tę samą pracę uzyskują niższe wynagrodzenie.

Z badania wynika poza tym, że panie coraz bardziej cenią sobie aktywność zawodową, jednak w porównaniu z mężczyznami mają mniejszą satysfakcję.

W przekonaniu znacznej liczby Polaków fakt, że kobieta pracuje zawodowo, korzystnie wpływa na jej życie rodzinne.

Reklama

Badanie przeprowadzono w styczniu 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1227 dorosłych Polaków.