Strategia Partii Kobiet jest oparta na wiedzy, innowacjach oraz równych szansach kobiet i mężczyzn. Na scenę polityczną chcemy wprowadzić harmonię i zgodę w miejsce sporów i animozji - mówiły przedstawicielki Partii Kobiet podczas sobotniego konwentu.

Konwent Partii Kobiet oraz Fundacji "Polska Jest Kobietą" odbył się w Warszawie. Oprócz przedstawicielek organizacji wzięły w nim udział m.in. członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet prof. Magdalena Środa, feministka i pisarka Agnieszka Graff.

"Nasza strategia, to strategia gospodarki, której rozwój jest oparty na wiedzy, innowacjach oraz równych szansach kobiet i mężczyzn" - powiedziała przewodnicząca Partii Kobiet Iwona Piątek. Główne punkty strategii to też wykorzystywanie doświadczeń krajów bogatych, potencjału młodzieży, kobiet, integracja świata nauki, biznesu i polityki.

Piątek zaznaczyła, że nie liczy się tylko walka o władzę, ale także oddziaływanie na politykę dla realizacji celów społecznych. "Wprowadzamy na polską scenę polityczną porozumienie, harmonię, zgodę w miejsce wzajemnych sporów i animozji" - dodała.

Prezes Fundacji "Polska Jest Kobietą" Aleksandra Popiereczna powiedziała, że organizacja będzie wspierać kobiety w sferach ekonomicznej, społecznej i politycznej. "Otwieramy dwie akademie: Akademię Biznesu i Akademię Polityczną. W ich ramach będą odbywać się szkolenia tematyczne, branżowe z zakresu ekonomii, polityki. Będziemy przygotowywać profesjonalne kadry do prowadzenia polityki i biznesu" - powiedziała.

Przewodnicząca rady programowej fundacji "Polska Jest Kobietą" prof. Barbara Dobiegała-Korona dodała, że celem jest pokonanie dysproporcji wykorzystania potencjału kobiet i mężczyzn w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym, w gospodarstwach domowych. Zaznaczyła, że w polskiej rzeczywistości dominuje stereotyp kobiety pracującej w domu oraz mężczyzny jako głowy rodziny.

"Stereotypowo kobiety mają predyspozycje do opieki nad innymi osobami i studiowania kierunków humanistycznych" - zaznaczyła. Podkreśliła, że przekłada się to na znacznie niższą ocenę przystosowania kwalifikacji kobiet do zajmowanego stanowiska niż ocenę mężczyzn. Dodała, że kobieta rozpoczynająca karierę zawodową otrzymuje średnio o 400 zł mniej niż mężczyzna a zarobki kobiet są mniejsze od zarobków mężczyzn od 9-25 proc. w zależności od branży.

Według Graff szkodliwy jest nie tylko stereotyp opiekuńczej kobiety, ale także "nieopiekuńczego" mężczyzny. "Stereotyp mężczyzny jako osoby dyspozycyjnej, zaopatrzonego w zaplecze w postaci kobiety, która zakrzątnie się, pozmywa, ugotuje, posprząta, spędzi dowolną ilość czasu z dziećmi" - dodała.

Jak mówiła, naukowe badania wskazują, że kobiety są bardziej opiekuńcze, ale nie wynika to z biologii. "Zajmowanie się opieką powoduje, że człowiek staje opiekuńczy. Podobno są twarde dowody na to, u osób które się opiekują, spada poziom testosteronu. To dotyczy również mężczyzn. Uważam, że żyjemy w świecie, gdzie testosteronu po męskiej stronie jest za dużo, dlatego możemy mężczyznom pomóc w spadku tego szkodliwego hormonu" - powiedziała.

Partia Kobiet powstała w 2007 roku

"Sytuacja kobiet zależy nie tylko od ich aktywizacji zawodowej, ale od aktywizacji domowej mężczyzn" - powiedziała. Dodała, że powstaje apel do rządu, by urlop ojcowski trwał sześć tygodni (obecnie dwa tygodnie).

Środa zachęcała do zaangażowania się w strategię edukacyjną i medialną prowadzoną m.in. przez Kongres Kobiet na rzecz zwiększenia liczby kobiet w parlamencie do 45 proc. (obecnie na listach wyborczych do parlamentu 35 proc. miejsc muszą zajmować kobiety), we władzach samorządowych do 60 proc., a w parlamencie europejskim do przynajmniej 50 proc. Podkreśliła, że celem jest, by kobiety, które wejdą np. do Sejmu tworzyły tam niezależną siłę polityczną. "Celem jest tak ukształtować wolę polityczną, by równo rozkładała się między kobiety i mężczyzn" - zaznaczyła.

Partia Kobiet powstała w 2007 roku; działa m.in. na rzecz wspierania rodzicielstwa, walki z dyskryminacją kobiet, zwiększenia udziału kobiet w polityce, świadomego rodzicielstwa - refundacji środków antykoncepcyjnych i in vitro, liberalizacji ustawy antyaborcyjnej.

Fundacja "Polska Jest Kobietą" działa m.in. na rzecz poprawy społeczno-gospodarczej sytuacji kobiet oraz zwiększanie ich szans na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym i społecznym.