Do narodów najbardziej lubianych przez Polaków należą Czesi - wynika z sondażu CBOS. Sympatię do tej narodu wyraziło 51% badanych. Na kolejnych miejscach znajdują się Słowacy (48%), Anglicy (47%), Włosi (46%) i Hiszpanie (45%).

Najmniej lubiani są Romowie (52% deklaracji niechęci) i Rumuni (41%). 39% Polaków nie lubi Rosjan, 35 % - Turków, 34% Żydów, a 33% Palestyńczyków. Stosunkowo najwięcej kontrowersji budzą Amerykanie, do których sympatię deklaruje 43%, a niechęć 21% badanych deklarowana jest częściej niż do pozostałych.

Według CBOS, najczęściej Polacy deklarują sympatię do tych narodów, które stanowią dla nich pozytywną grupę odniesienia - wyznaczają poziom ich dążeń i aspiracji, reprezentują świat, do którego chcą przynależeć i w coraz większym stopniu przynależą. Ich przyjazne uczucia wzbudzają zatem przede wszystkim narody tych krajów, których poziom rozwoju społeczno­-ekonomicznego jest wyższy niż Polski. Na tę ogólną prawidłowość nakładają się inne czynniki, takie jak: bliskość kulturowa, zaszłości historyczne, bieżące wydarzenia społeczno­-polityczne, osobiste doświadczenia związane np. z wyjazdami turystycznymi i zarobkowymi za granicę.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 stycznia 2013 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.