Australijczycy są najszczęśliwsi spośród mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych. Kraj po raz trzeci zajął pierwsze miejsce w rankingu "Wskaźnika dobrego życia", przygotowanym przez OECD.

W klasyfikacji są między innymi uwzględniane takie wskaźniki, jak poziom dochodów, stan zdrowia społeczeństwa, bezpieczeństwo i warunki mieszkaniowe. Drugie miejsce zajęła Szwecja, a kolejne Kanada, Norwegia i Szwajcaria.

Autorzy rankingu zwracają uwagę, że Australijczycy cieszą się najdłuższą prognozowaną długością życia - statystyczny noworodek ma szansę dożyć 82 lat. Wysoki jest też wskaźnik zatrudnienia - pracę ma przeszło 73 procent mieszkańców w wieku od 15 do 64 lat. W Australii od przeszło 20 lat utrzymuje się wzrost gospodarczy, kraj zdołał też uniknąć skutków światowego kryzysu.

Polska umiarkowanie szczęśliwym krajem

Bardzo niskie zarobki i słabe warunki mieszkaniowe w Polsce umiejscawiają nasz kraj poza pierwszą dziesiątką najszczęśliwszych krajów świata. Tak wynika z najnowszego rankingu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska jest 25 na 36 sklasyfikowanych państw.

W ogólnej ocenie Polska uzyskała ponad pięć punktów w dziesięciostopniowej skali. Spośród jedenastu badanych dziedzin najsłabiej wypadły zarobki, tu Polska uzyskała tylko jeden punkt; trzy punkty za mieszkalnictwo, pięć za środowisko i zdrowie. Nasz kraj jest natomiast wyjątkowo bezpieczny - otrzymał w tej dziedzinie 9,6 punktu.