Sprawdzanie przeszłości wszystkich kupujących karabiny i pistolety, zakaz sprzedaży broni szturmowej i magazynków o dużej pojemności. Prezydent Barack Obama przedstawił plan ograniczenia przemocy z użyciem broni w USA.
Reklama

Stojąc w towarzystwie dzieci, które pisały do niego listy, by powstrzymał rozlew krwi w szkołach, oraz rodzin ofiar strzelaniny w Newtown, Barack Obama oświadczył, że Ameryka nie może tolerować przemocy z użyciem broni.

„W ciągu miesiąca od masakry w szkole Newton 900 naszych rodaków straciło życie od kul. I każdego dnia ta liczba rośnie” - podkreślił Obama. Wezwał Kongres do wprowadzenia obowiązku sprawdzania w bazie danych FBI przeszłości wszystkich osób kupujących broń.

Broń szturmowa nie dla cywilów

Zaproponował też przywrócenie zakazu sprzedaży broni szturmowej, zdelegalizowanie magazynków o pojemności powyżej 10 naboi i zaostrzenie kar za nielegalny handel bronią.

Obama nie chce odebrać Amerykanom broni

Obama podkreślił, że celem jego planu nie jest odebranie Amerykanom broni. „Jak większość Amerykanów, uważam, że II poprawka do konstytucji gwarantuje indywidualne prawo do posiadania broni.

Uważam jednak, że szanując 2. poprawkę, można ograniczyć dostęp do broni osobom, które chcą wyrządzić krzywdę na masową skalę”. Barack Obama podpisał też kilka rozporządzeń wykonawczych, które zwiększą kontrolę władz nad rynkiem broni w USA.Informacyjna Agencja radiowa / IAR / Marek Wałkuski / Waszyngton/em/