Prezydent Bronisław Komorowski jest liderem listopadowego rankingu zaufania, ufa mu 69 proc. ankietowanych przez CBOS. Na kolejnych miejscach uplasowali się: polityk SLD Ryszard Kalisz i szef MSZ Radosław Sikorski (odpowiednio 48 proc. i 46 proc. deklaracji zaufania).

Kolejne miejsca w rankingu zajęli: premier Donald Tusk oraz b. wicepremier i b. szef PSL Waldemar Pawlak - ufa im po 43 proc. badanych, oraz szef SLD Leszek Miller (40 proc.).

W porównaniu z poprzednim badaniem zaufanie do prezydenta wzrosło o 2 punkty procentowe, w przypadku Kalisza, Sikorskiego i Pawlaka poziom deklarowanego zaufania nie zmienił się. Z kolei zaufanie do premiera Tuska wzrosło o 5 pkt proc., a do Leszka Millera - o 3 pkt proc.

Po ok. jednej trzeciej ankietowanych deklaruje zaufanie do marszałek Sejmu Ewy Kopacz (35 proc. - wzrost o 3 punkty proc.), minister sportu Joanny Muchy (33 proc. - wzrost o 3 punkty proc.), szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry (33 proc. - spadek o 2 punkty proc.) oraz wiceprzewodniczącego PO Grzegorza Schetyny (32 proc. - bez zmian).

Mniej więcej co czwarty badany ufa ministrowi administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu (27 proc. - wzrost o 2 punkty proc.), marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi (26 proc. - wzrost o 2 punkty proc.), ministrowi sprawiedliwości Jarosławowi Gowinowi (26 proc. - spadek o 3 punkty proc.), Januszowi Palikotowi (26 proc. - bez zmian), ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu (25 proc. - bez mian) oraz prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu (25 proc. - spadek o 7 punktów proc.).

Jednocześnie Kaczyński najczęściej spotyka się z nieufnością - nie ufa mu 55 proc. ankietowanych (wrzost o 8 punktów proc. w porównaniu z październikiem). Za nim uplasował się Janusz Palikot (47 proc. deklaracji nieufności - spadek o 4 punkty proc.). Z kolei trzeciemu w tym rankingu politykowi PiS Antoniemu Macierewiczowi nie ufa 44 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc. - jednocześnie Macierewiczowi ufa 19 proc. badanych - 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu).

Na kolejnych miejscach w rankingu nieufności znaleźli się: premier Tusk, któremu nie ufa 38 proc. badanych (spadek o 5 punktów proc. od października) oraz marszałek Kopacz i Zbigniew Ziobro - po 36 proc. W przypadku Kopacz oznacza to spadek wskaźnika nieufności o 2 punkty proc. w porównaniu z poprzednim sondażem, a poziom nieufności w stosunku do Ziobry nie zmienił się.

"Największą zmianą, jaką rejestrujemy w tym miesiącu, jest gwałtowne pogorszenie się notowań Jarosława Kaczyńskiego. Znacznie zyskał natomiast w opinii badanych premier Donald Tusk" - konkluduje CBOS.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-17 listopada na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.