Radni Platformy Obywatelskiej w Warszawie powszechnie łamią prawo, zatrudniając się w zarządach instytucji miejskich i dzielnicowych - donosi "Gazeta Polska Codziennie".

Łączenie funkcji radnego ze stanowiskiem w urzędzie gminy jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym z 1990 roku.

"Żaden radny miasta, jak i dzielnicy nie może być zatrudniony w urzędach miejskich i dzielnicowych" – mówi „Gazecie Polskiej Codziennej” sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego Wiesław Johann. "Stolica ma odrębny ustrój prawny niż inne miasta. Ustawa o ustroju Warszawy stwierdza, że jest ona gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Dzielnice stolicy nie mają prawa gmin, lecz są jedynie jednostkami pomocniczymi. Oczywiste jest zatem, że radni nie mogą być zatrudnieni w zarządach dzielnic i miasta" – zaznacza sędzia.

Co więcej, cała konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce wprowadza generalną zasadę, że nie można być członkiem organu stanowiącego, będąc jednocześnie pracownikiem organu wykonawczego.

"Nikt nie może być wykonawcą swoich własnych uchwał. Tę interpretację potwierdza też orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego" – podkreśla sędzia Johann.